www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

UINTAITE - naturasfalt som ökar stabiliteten hos asfaltmassan


UINTAITE är naturbitumen/ naturasfalt som bryts ur marken och mals till ett granulat.
Uintaite är mer kostnadseffektiv än andra modifierare och dessutom enkel att hantera och bearbeta.

UINTAITE används för att:
  • öka motståndskraften mot deformation vid belastning
  • öka hårdheten
  • öka viskositeten
  • förbättra formbarheten
  • förbättra åldrings-egenskaperna

Minskad deformation
I motsats till polymerbitumen, som i allmänhet sänker asfaltens styvhet, har UINTAITE förmågan att höja styvheten utan att asfalten blir spröd. Detta har mycket stor betydelse för vägens motståndskraft mot deformation.

Rekommenderad inblandningsmängd
7-12% av bitumenmängden
naturbitumen-naturasfalt

Deformationstest
Diagrammet visar resultaten från ASTO:s tester, med tre olika HABS-alternativ; en med UINTAITE-modifierad bitumen, en med polymerbitumen och en med vanlig bitumen.
Som framgår har deformationen vid tillsats av 10% UINTAITE minskat till 1/4 jämfört med traditionell HABS 16/B-80.

Klicka för förstoring
Utdrag av testresultat mellan ABS B85 och ABS B85 med 10% UINTAITE

Typ av test ABS B85 ABS B85 med 10% UINTAITE Förbättring
Pressdragprovning, kPa 1612 2609 + 62%
Hålrum, % 2,5 2,5 -
Kompaktdensitet, g/cm 2,469 2,463 -
Styvhetsmodul Kango 9556 17863 + 53%
Dynamisk kryptest, µstrain 14876 6783 + mer än 100%