www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

ROTATEX - glasfiberarmering för gjutasfalt och asfaltmastix


Materialet
Den är gjord av glasfiber med hög värmebeständighet.
Temperaturhållfastheten hos glas är utmärkt, eftersom glasfiber tillverkas av en smält mineralmassa vid 1600C.

Vid påfrestning töjs glasfibern mycket lite, maximal töjning (vid brott) är 3%.

Detta innebär att rörelser i konstruktionen begränsas av armeringen innan de uppträder som sprickor i beläggningen.

Användningsområden
Rotatex används som armering i gjutasfalt och asfaltmastix, på

  • gångbanor,
  • balkonger,
  • parkeringsdäck
  • liknande objekt.

Läggningsanvisning
Ytan som skall läggas med Rotatex måste vara ren.
Ingen sand eller skräp får finnas där.

1. Rulla ut Rotatex.
2. Lägg på gjutasfalten.

Rotatex finns i bredd om 1m