www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

POLYMER PLAST MODULE - Högmodult tillsatsmedel mot utmattning i AG-lager


POLYMER PLAST MODULE är granulatformat med 5 mm diameter.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Högmodulus varmblandad asfalt, (Bitumen 35/50 eller 50/70).

METOD
POLYMER PLAST MODULE tillsätts direkt i blandaren för varmasfaltverket. Den finns både i big-bags för tillsättning i kontinuerligt asfaltverk och i färdigportionerade 7 - 12 kg smältbara påsar för satsverk.
Tillsatshalten är vanligtvis mellan 0,5 - 0,8 % av satsen.

BLANDNING OCH TILLVERKNING
  • Asfalttjocklek >6 cm.
  • Tillsätt POLYMER PLAST MODULE i blandaren på varmasfaltverket.
  • POLYMER PLAST MODULE måste tillsättas i verket vid minst 170C.


EGENSKAPER
Densitet 0,93 - 0,965 gr/cm3
Smältpunkt 175C
Kornstorlek 0/5 mm
HUVUDFÖRDELAR
  • Minskar tjockleken (20-30%)
  • Tillverkning av högmodulus varmblandad asfalt med klassiskt bitumen.
  • Förbättrar asfaltmassans motståndskraft mot spårbildning.
  • Enkel att använda
  • Minskar kostnaderna
  • Obegränsad lagringstid

Dynamisk modul - utmattning

Bitumenkvalitet 50/70 35/50 50/70 35/50
% bitumen 4,4 4,4 5,9 5,9
POLYMER PLAST MODULE 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 %
Hålrum 7 % 7 % 3 % 3 %
Dynamisk modul 12 930 17 000 * 12 500 16 000 *
15C-10 Hz utmattning 112,10(-6) 105,10(-6)* 140,10(-6)* 135,10(-6)*
*uppskattade värden