www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

POLYMER PLAST AK - Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill


POLYMER PLAST AK är ett specialutvecklat tillsatsmedel som markant ökar asfaltmassans resistens mot upplösning vid påverkan från petroleumspill.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Parkeringsplatser
  • Uppställningsplatser för tunga fordon
  • Taxibanor
  • Bussfiler
  • Bensinstationer m m


METOD
POLYMER PLAST AK tillsätts direkt under blandningen av den varma asfaltmassan. Den finns i big-bags för tillsättning i kontinuerligt asfaltverk och i färdigportionerade 7 - 12 kg smältbara påsar för satsverk.
Tillsatshalten är vanligtvis mellan 1 - 1,2% ppc. För att bibehålla goda blandningsegenskaper rekommenderas en ökning av asfaltreceptet med 0,5% mer bitumen.

BLANDNING OCH TILLVERKNING

POLYMER PLAST AK tillsätts direkt under blandningen i asfaltverket. Den kan användas i kontinuerligt och ej kontinuerligt asfaltverk. Tillverkningstemperatur måste vara 180C.

EGENSKAPER
Densitet 0,91 - 0,965 gr/cm3
Smältpunkt 140-150C
Storlek 0-2 mm
Fyllnadsmedel <5%
Plastomer >95%
HUVUDFÖRDELAR
  • Avbryter användningen av kolkemiska bindemedel (stenkolstjära) råämne R45 som är erkänt farligt.
  • Svarar mot reglerna för högmodul av AC klass 3.
  • Förbättrar styrkan mot spårbildning och utmattning.
  • Inte nödvändigt med någon annan ytbehandling.
  • Ekonomisk lösning och enkel metod

 

Vänster kropp
efter 24 tim i råolja
med Polymer Plast AK
Höger kropp
efter 24 tim i råolja
utan Polymer Plast AK

För Analysrapport och testresultat, Klicka här...