Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Polymer plast S

Polymer plast S - Tillsatsmedel mot spårbildning i bindlager

 

Polymer plast S levereras som 4 mm granulat. Den är särskilt utformad för att förbättra egenskaperna hos varmblandade asfaltmassor, speciellt motståndskraften mot spårbildning.

 

Användningsområden

▪ Motorvägar
▪ Vägar med tung trafik
▪ Förstärkning av korsningar
▪ Cirkulationsplatser
▪ Bussfiler
▪ Landningsbanor
▪ Taxibanor
▪ Industrigolv
▪ Lagerområden för containers
▪ Toppning av långsamma filer på motorvägar och huvudvägar

 

Metod

Polymer plast S tillsätts direkt under blandningen av den varma asfaltmassan. Den finns både i big-bags för tillsättning i kontinuerligt asfaltverk och i färdigportionerade 7 - 12 kg smältbara påsar för satsverk. Tillsatshalten är vanligtvis mellan 0,4 - 0,6 % för vägbruk och upp till 1 % av satsen.

 

Blandning

För att få den bästa asfaltkvalitén vid tillsättning av Polymer plast S måste temperaturen i verket vara minst 170 ºC eller t. o. m. 180 ºC om tillsatshalten är 1 %.
Om möjligt bör Polymer plast S tillsättas på den torra ballasten innan bitumenet tillsätts i blandaren.

 

Egenskaper

Densitet 0,91 - 0,965 gr/cm3
Smältpunkt 140-150 ºC
Kornstorlek 4 mm
Fyllnadsmedel < 5 %
Plastomer > 95 %

 

Fördelar

▪ Förbättrar i hög grad asfaltmassans motståndskraft mot spårbildning, även vid höga temperaturer.
▪ Förbättrar asfaltmassans motståndskraft mot fotogen.
▪ Förbättrar i hög grad asfaltmassans motståndskraft mot utmattning.
▪ Flexibel att använda och tillverka varmblandad asfaltmassa.
▪ Enkel att lagra och blanda i rätt proportion.
▪ Lagras i lufttemperatur.
▪ Obegränsad lagringstid.
▪ Inget behov av anläggning för modifierade bindemedel och/eller depåtank för bindemedel.

 

Jämförelse av spårbildning

Använt bitumen 50/70 dosering 6 % Antal cykler i spårbildningstest (60 ºC)

 

Antal cykler i spårbilningstest 1000 3000 10000 30000
Spårbildning %
Kontrollprov 7,1 % 10,3 % 21 % 00
Polymer plast S 0,6 % 2,8 % 3,3 % 4,3 %