Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Polymer plast AK

Polymer plast AK - ett specialutvecklat tillsatsmedel som markant ökar asfaltmassans resistens mot upplösning vid påverkan från petroleumspill.

Användningsområden

▪ Parkeringsplatser
▪ Uppställningsplatser för tunga fordon
▪ Taxibanor
▪ Bussfiler
▪ Bensinstationer m m

 

Metod

Polymer plast AK tillsätts direkt under blandningen av den varma asfaltmassan. Den finns i big-bags för tillsättning i kontinuerligt asfaltverk och i färdigportionerade 7 - 12 kg smältbara påsar för satsverk. Tillsatshalten är vanligtvis mellan 1 - 1,2 % ppc. För att bibehålla goda blandningsegenskaper rekommenderas en ökning av asfaltreceptet med 0,5 % mer bitumen.

 

Blandning

Polymer plast AK tillsätts direkt under blandningen i asfaltverket. Den kan användas i kontinuerligt och ej kontinuerligt asfaltverk. Tillverkningstemperatur måste vara 180 ºC.

 

Egenskaper

Densitet 0,91 - 0,965 gr/cm3
Smältpunkt 140-150 ºC
Storlek 0-2 mm
Fyllnadsmedel < 5 %
Plastomer > 95 %

 

Huvudfördelar

▪ Ersätter användningen av kolkemiska bindemedel (stenkolstjära) råämne R45 som är erkänt farligt.
▪ Svarar mot reglerna för högmodul av AC klass 3.
▪ Förbättrar styrkan mot spårbildning och utmattning.
▪ Inte nödvändigt med någon annan ytbehandling.
▪ Ekonomisk lösning och enkel metod

 

Jämförelsestudier

Vänster kropp efter 24 tim i råolja med Polymer plast AK.
Höger kropp efter 24 tim i råolja utan Polymer plast AK.
Vänster kropp AC 0/10 efter 7 dagar i gasolja.
Höger kropp AC 0/10 + 1,2 % Polymer plast AK efter 7 dagar i gasolja.
Duriez mekanisk motståndskraft vid 18 ºC, AC 0/10