www.contractortrading.se
 

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandling

Generalagent fr.o.m. 2012

DUSTEX - en ekologisk och ekonomisk lösning för dammande grusvägar, vägbyggen, industriområden med grusbeläggning etc.


SPARA PENGAR OCH MILJÖ MED NATURENS EGET BINDEMEDEL
DUSTEX är en ekologisk och ekonomisk lösning för att åtgärda dammande grusvägar.
Dustex är en naturprodukt tillverkad av lignin, som utvinns av gran. Med Dustex gör du ett miljöval och får bästa totalekonomiFördelar med Dustex

 • tillverkas av en förnyelsebar råvara.
 • binder vägdamm och grus till en hård, slitstark körbana
 • ger vägen en högre motståndskraft mot regn, torka, frost, och tjäle jämfört med salt.
 • kräver mindre underhåll av väg där man använt Dustex och ger inte upphov till rostangrepp.
 • bryts ned och är en naturlig del i kretsloppet.


ETT NATURLIGT BINDEMEDEL

 • Ofarligt för djur
 • Inte allergiframkallande
 • Inga skador vid kontakt med hud eller ögon
 • Ingen negativ inverkan på växter
 • Bryts ned i naturen
 • Ger inga skadliga nedbrytningsämnen
 • Ger inte upphov till rostangrepp


Användningsområden

 • på vägar med grusbeläggning
 • vid vägbyggen
 • industriområden som har grusbeläggning
 • gruvbrytning
 • byggområden
 • mm.


KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING

Leverans: Flytande, 50% torrhalt.
Lagring: Lagertank även över vintern.
Blandningsförhållande: Levereras som ett koncentrat. Vid dammbindning blandas vanligen 1 del Dustex med 2 delar vatten.
Förarbete: Tillräcklig mängd av rätt sorts grus samt hyvling på traditionellt sätt.
Spridning på väg: Sprids med bil försedd med tank och spridarramp.
Inblandning i flera lager:
Grus och Dustex läggs i flera lager. Vägen hyvlas mellan spridningarna.
Fräsning:
Dustex sprids och fräses ner, alternativt sprutas in i frästrumman och blandas med gruset under fräsningen.
Efterarbete vid dammbindning: Kompaktering med bil eller vält.
Efterarbete vid stabilisering: Kompaktering med vält och asfaltering.