Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

Dustex dammbindemedel

Utläggning av Cidex asfaltarmering Utläggning av Cidex asfaltarmering Utläggning av Cidex asfaltarmering

Dustex - en ekologisk och ekonomisk lösning för att binda vägdamm på grusvägar och grusplaner.

 

Spara pengar och miljö med naturens eget bindemedel.
Dustex är en ekologisk och ekonomisk lösning för att åtgärda dammande grusvägar. Dustex är en naturprodukt tillverkad av lignin, som utvinns av gran. Med Dustex gör du ett miljöval och får bästa totalekonomi

 

Fördelar med Dustex

▪ tillverkas av en förnyelsebar råvara.
▪ binder vägdamm och grus till en hård, slitstark körbana
▪ ger vägen en högre motståndskraft mot regn, torka, frost, och tjäle jämfört med salt.
▪ kräver mindre underhåll av väg där man använt Dustex och ger inte upphov till rostangrepp.
▪ bryts ned och är en naturlig del i kretsloppet.

 

Dustex är ett naturligt bindemedel

▪ Ofarligt för djur
▪ Inte allergiframkallande
▪ Inga skador vid kontakt med hud eller ögon
▪ Ingen negativ inverkan på växter
▪ Bryts ned i naturen
▪ Ger inga skadliga nedbrytningsämnen
▪ Ger inte upphov till rostangrepp

 

Användningsområden

▪ på vägar med grusbeläggning
▪ vid vägbyggen
▪ industriområden som har grusbeläggning
▪ gruvbrytning
▪ byggområden
▪ mm.

 

Kortfattad teknisk beskrivning

Leverans Flytande, 50 % torrhalt
Lagring Lagertank även över vintern
Blandningsförhållande Levereras som ett koncentrat. Vid dammbindning blandas vanligen 1 del Dustex med 2 delar vatten.
Förarbete Tillräcklig mängd av rätt sorts grus samt hyvling på traditionellt sätt
Spridning på väg Sprids med bil försedd med tank och spridarramp
Inblandning i flera lager Grus och Dustex läggs i flera lager. Vägen hyvlas mellan spridningarna
Fräsning Dustex sprids och fräses ner, alternativt sprutas in i frästrumman och blandas med gruset under fräsningen
Efterarbete vid dammbindning Kompaktering med bil eller vält
Efterarbete vid stabilisering Kompaktering med vält och asfaltering