Armeringsguide för vårt produktsortiment


SKADOR & NYPRODUKTION
PR PLAST
ROTAFLEX
CIDEX/ROADTEX
UINTAITE
 
830SL
816SL
35.70S
20.100S
150.20S
100S
 
Enhet: kN/m
 
 50x50
 12x12
35x70
20x100
150x20
100x100
 
Tjälsprickor
 
*
1
*
 
Sprickor vid breddningar
 
 
*
1
 
 
Tvärgående sprickor
   
*
1
   
Smårutig krackelering (utmattning)
*
*
 
 
 
Storrutig krackelering (dålig bärighet)
*
 
 
 
*
 
Kanthäng
 
 
 
*
 1
   
Spår p g a dålig bärighet i vägkroppen under asfalten
 
*
*
 
*
 
Spår p g a deformation i asfaltmassan

2
Module
POLYMER PLAST S
 

 
 
 
 
   
Spår p g a både dålig bärighet i vägkroppen och deformation i asfaltmassan
3
Module
POLYMER PLAST S
 
 
3
3
 
3
Vågbildning i korsningar
4
POLYMER PLAST S
POLYMER FLEX 20  
 
 
 
 
   
Vågbildning i korsningar med dålig bärighet i vägkroppen
5
POLYMER PLAST S
Flex 20
 
 
 5
5
Deformation i asfaltmassan på uppställnings- och tungt trafikerade ytor
4
POLYMER PLAST S
Flex 20
 
 
 
 
   
 4
Deformation i asfaltmassan på uppställnings- och tungt trafikerade ytor med dålig bärighet i vägkroppen
5
POLYMER PLAST S
Flex 20
 
 
 
5
Sprickor i cykelväg p g a tjäle
   
*
 *
 
Sprickor i cykelväg p g a dålig bärighet
   
*
*
 
 
Lokala sprickor på i övrigt bra väg (typ mittsprickor)
   
*
 *
 
Temperatursprickor
 
 
*
*
 
*
 
Reflexionssprickor
 
*
*
*
*
 
*
 
Vattennedträngning genom asfaltytan till vägkroppen
 
*
*
   
 
   
Bristande bärighet
 
*
*
*
*
 

FÖRKLARINGAR
  1. Cidex 150.20S används vid extrema sprickor och belastningar samt på vägar bredare än 6 m i Norrland, Dalarna och Värmland.
  2. Lämpligt utförade: bortfräsning av instabil massa, ny Uintaite- eller polymerstabiliserad massa
  3. Lämpligt utförande: urfräsning, nät, ny Uintaite- eller polymer-stabiliserad massa.
  4. Utförade: urfräsning och ny Uintaite- eller polymerstabiliserad massa. I vissa fall kan fräsning utgå.
  5. Utförande: urfräsning, nät och ny Uintaite- eller polymerstabiliserad massa. I vissa fall kan fräsning utgå.

REKOMMENDERAD ASFALTTJOCKLEK
för
Rotaflex
Cidex/Roadtex
  830 SL 816 SL 35.70S 20.100S 150.20S 100S
AB 8 30 mm 30 mm 30/35 mm 30/35 mm 35/40 mm 35/40 mm
AB 11 35 mm 35 mm 35/40 mm 35/40 mm 40/45 mm 40/45 mm
AB 16 40 mm 40 mm 40/45 mm 40/45 mm 45/50 mm 45/50 mm

PLATS I BELÄGGNINGEN M M
Armeringsprodukterna skall alltid ligga mellan två lager asfalt!
Läggs normalt under den nya toppen efter eventuell justering. Sprickor större än 8-10 mm fylls alltid igen med bitumen eller fin massa. Nätkanten skall alltid vara minst 25 cm från sprickan vid armering av lokala sprickor. Rotaflex är glasfiberarmerad polyesterduk som läggs i 800 g ren bitumen B180, alternativt 1,3 kg BE65R som fått fälla före utläggning.

När det gäller polymererna rekommenderas följande produkter:
POLYMER PLAST MODULE i AG-lager
POLYMER PLAST Si bindlager
POLYMER FLEX 20 i toppbeläggningar

Contractor Trading AB, Lövstigen 69, 903 43 Umeå, Tel: 090 - 100 590, Fax: 090 - 100 591
E-post: info@contractortrading.se