www.contractortrading.se

CIDEX
Ett armeringsnät av glasfiber med tunn fiberduk
DUSTEX
Ett ekologiskt och miljövänligt bindemedel för grusvägar
UINTAITE(Gilsonite)
Är ett naturbitumen som bryts ur marken och mals till ett granulat
ROTATEX
Ett armeringsnät som är lämpat för gjutasfalt och asfaltmastix
ROTAFLEX
En ickevävd armerad polyesterduk för läggning mellan två asfaltlager
POLYMER PLAST MODULE
Högmodult tillsatsmedel mot utmattning
POLYMER PLAST S
Tillsatsmedel mot spårbildning
POLYMER FLEX 20
Koncentrerad modifierad bitumen i granulerad form
POLYMER PLAST AK
Tillsatsmedel som markant ökar asfaltens resistens mot petroleumspill
POLYMER PHONE
Ljuddämpande tillsatsmedel
COL
Indutriell motståndskraftig ytbehandlingCopyright © 2011 - 2012
Contractor Trading AB

Välkommen till Contractor Trading AB


Contractor ingår nu i Svenska Geotech Group


Contractor Trading är specialist på asfaltförstärkningar, som används vid nybyggnad och underhåll av vägar, gator, flygfält, asfaltplaner, etc.

Vi har mångårig erfarenhet och ett gediget kunnande då vi genom åren har levererat våra produkter till ett stort antal beläggningsprojekt.

Traditionell asfaltbeläggning innebär relativt kort livslängd och kräver stora underhåll.
Det nordiska klimatet, med stränga vintrar och tjäle, ställer stora krav på hållbarhet.
Genom att kombinera traditionell asfaltbeläggning med Contractors armerings-, och tillsatsprodukter, kan vi påvisa upp till 10 ggr så lång livslängd som med traditionella metoder.

De produkter vi säljer har utvecklats och använts med stor framgång sedan 1980-talet i Europa och USA.

Agenturer  

Contractor Trading AB har agenturen för Sverige och Norge för det franska företaget 6DSolution armeringsprodukter.
Contractor Trading AB har agenturen för naturasfalt från USA med benämningen Uintate/ Gilsonite.
Dustex Contractor Trading AB har svenska agenturen för det miljövänliga dammbindemedlet Dustex.
Contractor Trading AB har agenturen av polymerer till asfaltindustrin från det franska företaget PR Industrie